MENU

Privacy

Susanne Lindy Fotografie respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over jou en waarmee je rechtstreeks of indirect te identificeren bent.

Verwerking persoonsgegevens
Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we het verzamelen, vastleggen en bewaren van je persoonsgegevens.

Waarom
Je persoonsgegevens verwerken wij zodat wij contact met je kunnen opnemen, een offerte en/of overeenkomst kunnen opstellen en om onze geleverde dienst bij je af te kunnen leveren. Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Je persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen.
Wij verkopen je persoonsgegevens nooit door aan derden.

Welke
Om deze diensten uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens;
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. Wij hanteren de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Personalia: 7 jaar >wettelijke verplichting
Adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
Telefoonnummer: 7 jaar >wettelijke verplichting
Email adres: 7 jaar >wettelijke verplichting
Foto’s: 3 jaar >bestelperiode tenzij anders overeen gekomen

Jij hebt ook rechten
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar susannebloedjes1988@hotmail.com. Susanne Lindy Fotografie wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/…/cont…/contact-us

Veiligheid
Susanne Lindy Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Om je persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen en een beveiligde internetverbinding.

CLOSE
error: Content is beschermd !!